MEDI-DIA s.r.o.

Naše služby


Recepty si u nás môžete objednať

- prostredníctvom e-časenky
- telefonicky (0917 174 804) po 10:00

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o všetky typy cukrovky.

- diabetes mellitus 1. typu, diabetes melitus 2. typu, špecifické typy diabetu
- gestačný diabetes (Diabetes mellitus u žien so vznikom v gravidite)
- starostivosť o tehotné diabetičky 1. a 2. typu
- prediabetické stavy
- poruchy metabolizmu tukov
- metabolický syndróm

Ponúkame široké spektrum vyšetrení potrebných na diagnostiku, liečbu a prevenciu komplikácií tohto závažného ochorenia

- individuálnu edukáciu pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou
- edukáciu diabetikov
- inštruktáž na selfmonitoring glykémií glukomerom, používanie inzulínových pier, inzulínových púmp, CGM systémov
- posudkové diabetologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
- orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku diabetickej neuropatie
- elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) s kompletným vyhodnotením
- kontinuálna monitorácia glukózy pomocou glukózových senzorov

Od 1. júla 2020 sme zaradení do siete certifikovaných ambulancií s možnosťou ambulantného nastavovania na inzulínovú liečbu (bez potreby hospitalizácie pacienta).Sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: